پروژه: ورق خودرو

پروژه:  ورق خودرو

پروژه: ورق خودرو

کارفرما: ورق خودرو چهارمحال و بختیاری


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه:  ورق خودرو

کارفرما: ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

محصول: ورق بدنه خودرو

قرارداد: مطالعات ، مدیریت پروژه، مشاوره، مهندسی و نظارت

ظرفیت: 400 هزار تن در سال

 

 

 

کارفرما: ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

پروژه های مرتبط