پروژه:  نمک زدایی نفت چاه های گچساران  

پروژه:  نمک زدایی نفت چاه های گچساران  

پروژه:  نمک زدایی نفت چاه های گچساران  

کارفرما:  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه:  نمک زدایی نفت چاه های گچساران  

کارفرما:  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

محصول : نفت نمک زدایی شده

قرارداد: طرح و ساخت و اجرا EPC

ظرفیت: 110 هزار بشکه در روز

 

 

 

کارفرما:  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

پروژه های مرتبط