پروژه:  خط انتقال مواد کارخانه گل گهر

پروژه:  خط انتقال مواد کارخانه گل گهر

پروژه:  خط انتقال مواد کارخانه گل گهر

کارفرما:  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه:  خط انتقال مواد کارخانه گل گهر

کارفرما:  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  

قرارداد: طرح و ساخت و اجرا EPC

ظرفیت: 1 میلیون تن در سال

طرح : خط انتقال گندله ، طول 7/2 کیلومتر

 

 

 

کارفرما:  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  

پروژه های مرتبط