پروژه: توسعه کارخانه طلای زرشوران

پروژه:  توسعه کارخانه طلای زرشوران

پروژه: توسعه کارخانه طلای زرشوران

کارفرما: شرکت توسعه کارخانه طلای زرشوران


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه:  توسعه کارخانه طلای زرشوران

کارفرما: شرکت توسعه کارخانه طلای زرشوران

محصول : ورق فولادی - اسلب

قرارداد: طرح و ساخت و اجرا EPC

ظرفیت: 2 تن  طلا در سال

 

 

کارفرما: شرکت توسعه کارخانه طلای زرشوران

پروژه های مرتبط