پروژه: آگزیلاری مجتمع فولاد زرند

پروژه: آگزیلاری مجتمع فولاد زرند

پروژه: آگزیلاری مجتمع فولاد زرند

 کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

آگزیلاری مجتمع فولاد زرند( WTP, Waste Water Treatment, Ware House, Fire Fighting, Storage, Lab, … ) 

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

تعهدات شرکت قائم رضا: بخشی از فعالیتهای مهندسی، تأمین، و کل فعالیتهای اجرا (ساختمانی و نصب تجهیزات و راه اندازی)

همکار: شرکت ساینو استیل (چین)

مشاور : مشارکت شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک و شرکت معیار صنعت

موقعیت جغرافیایی: کرمان  زرند

تاریخ اجراء: 1392 تاکنون

 کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط