پروژه:آگلومراسیون مجتمع فولاد زرند

پروژه:آگلومراسیون مجتمع فولاد زرند

پروژه:آگلومراسیون مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

آگلومراسیون مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

ظرفیت تولید:2/000/000 تن در سال

تعهدات شرکت قائم رضا: کلیه فعالیت های اجرایی شامل ساختمانی و نصب تجهیزات و راه اندازی

همکار: شرکت ساینو استیل (چین)

مشاور : مشارکت شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک و شرکت معیار صنعت

موقعیت جغرافیایی: کرمان - زرند

تاریخ اجراء: 1392 تاکنون

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط