پروژه فولاد بردسیر

پروژه فولاد بردسیر

پروژه فولاد بردسیر

کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه فولاد بردسیر

کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

محصول: آهن اسفنجی و بریکت

قرارداد: طرح و ساخت و اجراء EPC

مشخصات طرح:

  • واحد احیاء مستقیم به روش MIDREX با ظرفیت 1 میلیون تن در سال
  • واحد انباشت و برداشت با ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال
  • واحد بریکت سازی با ظرفیت 100 هزار تندر سال

 

کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

پروژه های مرتبط