نام پروژه: فولاد سازی مجتمع فولاد زرند

نام پروژه: فولاد سازی مجتمع فولاد زرند

نام پروژه: فولاد سازی مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

فولاد سازی مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

ظرفیت تولید: 1/500/000  تن در سال

تعهدات شرکت قائم رضا: کلیه فعالیت های اجرایی شامل ساختمانی، نصب تجهیزات و راه اندازی

همکار: شرکت ساینو استیل (چین)

مشاور : مشارکت شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک و شرکت معیار صنعت

موقعیت جغرافیایی: کرمان - زرند

تاریخ اجراء: 1392 تاکنون

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط