نام پروژه:کک سازی طرح توازن

نام پروژه:کک سازی طرح توازن

نام پروژه:کک سازی طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

کک سازی طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی: کک متالوژی

ظرفیت تولید: 900/000 تن  کک در سال

هدف از اجرای پروژه: احداث کارخانه کک سازی شماره 3 ذوب آهن جهت تأمین کک کوره بلند شماره 3

تعهدات شرکت قائم رضا به عنوان پیمانکار اصلی: مهندسی پایه و تفصیلی،ساخت و تأمین سازه های فلزی، تجهیزات مکانیکی و برقی و همچنین نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش

همکار: شرکت CMEC (چین) و AZOVIMPEX اوکراین

مشاور : شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری: 1391

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پروژه های مرتبط