نام پروژه:کوره بلند مجتمع فولاد زرند

نام پروژه:کوره بلند مجتمع فولاد زرند

نام پروژه:کوره بلند مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

کوره بلند مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

ظرفیت تولید:1/500/000 تن در سال

تعهدات شرکت قائم رضا: کلیه فعالیت های اجرایی شامل ساختمانی و نصب تجهیزات

همکار: شرکت ساینو استیل (چین)

مشاور : مشارکت شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک و شرکت معیار صنعت

موقعیت جغرافیایی: کرمان - زرند

تاریخ اجراء: 1392 تاکنون

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط