نام پروژه:پالایشگاه تصفیه گاز کک طرح توازن

نام پروژه:پالایشگاه تصفیه گاز کک طرح توازن

نام پروژه:پالایشگاه تصفیه گاز کک طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پالایشگاه تصفیه گاز کک طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهائی: قطران،بنزول،نفتالین،آمونیاک،گوگردجامد و ...

ظرفیت تولید گاز کک: 42/000 متر مکعب کک در سال

هدف از اجرای پروژه: احداث پالایشگاه تصفیه گاز کک سازی شماره 3 ذوب آهن اصفهان

تعهدات شرکت قائم رضا: مهندسی BE  و DE، ساخت و تأمین تجهیزات و نظارت بر نصب و راه اندازی

محصول: 11/840 تن در سال بنزول خام

45/000 تن در سال قطران

2/290 تن در سال گوگرد

همکار: شرکت CMEC (چین) و AZOVIMPEX اوکراین

مشاور : شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری: 1395

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پروژه های مرتبط