نام پروژه:متریال هلدینگ مجتمع فولاد زرند

نام پروژه:متریال هلدینگ مجتمع فولاد زرند

نام پروژه:متریال هلدینگ مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

متریال هلدینگ مجتمع فولاد زرند

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

ظرفیت تولید: 3/777/000  تن در سال

تعهدات شرکت قائم رضا: بخشی از فعالیتهای مهندسی، تأمین، و کل فعالیتهای اجرا (ساختمانی و نصب تجهیزات و راه اندازی)

همکار: شرکت ساینو استیل (چین)

مشاور : مشارکت شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک و شرکت معیار صنعت

موقعیت جغرافیایی: کرمان - زرند

تاریخ اجراء: 1392 تاکنون

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط