نام پروژه:آگلومراسیون طرح توازن

نام پروژه:آگلومراسیون طرح توازن

نام پروژه:آگلومراسیون طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

آگلومراسیون طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی: آگلومره

ظرفیت تولید: 2/4 تن  در سال

هدف از اجرای پروژه: احداث واحد آگلومراسیون شماره 4 و بازسازی آگلوماشین های شماره 1،2 و 3 موجود

تعهدات شرکت قائم رضا: مهندسی ،ساخت و تأمین سازه های فلزی، تجهیزات مکانیکی و برقی و همچنین نظارت بر نصب و راه اندازی

همکار: شرکت پوسکو (کره جنوبی)

مشاور : شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری: 1390

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پروژه های مرتبط