نام پروژه : سینی کابل و متعلقات پروژه سه چاهون

نام پروژه :	سینی کابل و متعلقات پروژه سه چاهون

نام پروژه : سینی کابل و متعلقات پروژه سه چاهون

کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

3

نام پروژه :

سینی کابل و متعلقات پروژه سه چاهون

نام کارفرمای طرف قرارداد:

شرکت فکور صنعت تهران

نام کارفرمای اصلی :

سنگ اهن چغارت بافق

مشاور پروژه :

شرکت مهندس همسان ساخت

محل نصب سینی کابل :

پروژه گندله سازی سه چاهون بافق

تناژ سفارش :

186تن

مدت قرارداد  :

70روزه

وضعیت قرارداد :

در حال اجرا

کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران

پروژه های مرتبط