نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ام ای جی

نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ام ای جی

نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ام ای جی

کارفرما: پتروشیمی پارس فنل

 


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

1

نام پروژه :

سینی کابل و متعلقات پروژه ام ای جی

نام کارفرمای طرف قرارداد:

پتروشیمی پارس فنل

نام کارفرمای اصلی :

پتروشیمی پارس

مشاور پروژه :

شرکت باختر

محل نصب سینی کابل :

پروژه ام ای جی پتروشیمی پارس -عسلویه

تناژ سفارش :

247

مدت قرارداد  :

60روز کاری

وضعیت قرارداد :

در حال اجرا

کارفرما: پتروشیمی پارس فنل

 

پروژه های مرتبط