نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ابزار دقیق و الکتریکال

نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ابزار دقیق و الکتریکال

نام پروژه :سینی کابل و متعلقات پروژه ابزار دقیق و الکتریکال

کارفرما :شرکت دی پلیمر آرین


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

2

نام پروژه :

سینی کابل و متعلقات پروژه ابزار دقیق و الکتریکال

نام کارفرمای طرف قرارداد:

شرکت دی پلیمر آرین

نام کارفرمای اصلی :

پتروشیمی پارس

مشاور پروژه :

پتروشیمی باختر

محل نصب سینی کابل :

پروژه بخش الکتریکال و ابزار دقیق -  پتروشیمی پارس- عسلویه

تناژ سفارش :

308

مدت قرارداد  :

70روزه

وضعیت قرارداد :

در حال اجرا

کارفرما :شرکت دی پلیمر آرین

پروژه های مرتبط