نام پروژه :تابلوهای MV-LV پروژه خط انتقال پساب

نام پروژه :تابلوهای MV-LV  پروژه خط  انتقال پساب

نام پروژه :تابلوهای MV-LV پروژه خط انتقال پساب

کارفرما: فولاد زرند ایرانیان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

3

نام پروژه :

تابلوهای MV-LV  پروژه خط  انتقال پساب

نام کارفرمای طرف قرارداد:

فولاد زرند ایرانیان

نام کارفرمای اصلی :

فولاد زرند ایرانیان

مشاور پروژه :

 

محل نصب تابلوها :

ایستگاه پمپاژ فولاد زرند

تعداد تابلوها :

11

تعداد باکسها  :

2

مدت قرارداد  :

5 ماهه

وضعیت قرارداد :

در حال اجرا

کارفرما: فولاد زرند ایرانیان

پروژه های مرتبط