لوح تقدیر صنعت سبز از طرف سازمان حفاظت محیط زیست استان به شرکت فولاد تکنیک

لوح تقدیر صنعت سبز از طرف سازمان حفاظت محیط زیست استان به شرکت فولاد تکنیک

همزمان با هفته محیط زیست:

 همایش تقدیر از واحدهای خدماتی و صنایع سبز استانی در اصفهان ،

شرکت مهندسی فولاد تکنیک به عنوان شرکت برگزیده فنی و مهندسی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی محیط زیست انتخاب شد.


تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۴/۱۳