شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

 زمـيـنــه هــاي فـعــالـيـت :

اجراي پروژه‌هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (EPC)

مشاوره مهنـدسي و نظارت

مطالعات امکان سنجی

مدیریت طرح و کنترل پروژه

بازرسی فنی و کالا

مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی

 

گـواهــینــامـه هــا و عــضــویت هــا:   

گواهینامه طرح وساخت، رتبه1 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، پایه1 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهینامه پیمانکاریEPC، رتبه A (وزارت صنعت،معدن و تجارت)

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پیمانکاری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهینامه مطالعات امکان سنجی و نظارت بر طرحها، رتبه الف (کانون مشاوران)

گواهینامه بازرسی فنی و کالا  (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی)

گواهینامه -----------------------------

گواهینامه -----------------------------

اخذ نمايندگي از شركتهاي معتبر دنيا  

عضويت در انجمن مديريت پروژه ايران

 

اهــم پـــروژه هــا:   

 

احیاء مستقیم و فولادسازی طرح استانی نی ریز(800 هزار تن در سال)

احیاء مستقیم فولادسازی بردسیر (1 میلیون تن در سال)

ذوب آهن و نورد ازنا  (1/9 میلیون تن در سال)

فولاد سرمد ابرکوه  (600 هزار تن در سال)

نورد صبا زاگرس   /   فولاد کویر  /  فولاد بافق 

نمک زدایی گچساران  (110 هزار بشکه در روز)

گندله سازی سیرجان  (2/5 میلیون تن در سال)

مشاوره طرح توازن ذوب آهن اصفهان (1/4 میلیون تن در سال)

مشاوره توسعه طرح سبا  (700 هزار تن در سال)

مشاوره مجتمع فولاد ارفع (800 هزار تن در سال)

مشاوره پالایشگاه مس سونگون (200 هزار تن کاتد در سال)

مطالعات جامع فولاد کشور

مدرنیزاسیون سیستم کوره بلند 2 ذوب آهن

واحد آب رسانی ریخته گری شماره 5 مجتمع فولاد مبارکه

سیستم انتقال مواد گل گهر

مدیریت طرح فولاد میانه (800 هزار تن در سال)    

 

آدرس ، وب سایت، تلفن، پست الکترونیک :

اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خيابان توحيد ،شماره 49

تلفن :  36281020-29  (031)

فکس : 36245568  (031)

کد پستی: 8173939581

صندوق پستی : 763-81465

وب سایت www.fooladtechnic.ir :

پست الکترونیک : info@ www.fooladtechnic.ir