شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

 زمـيـنــه هــاي فـعــالـيـت :

اجراي پروژه‌هاي صنعتي به روش هاي :  EP, EPC, BOO, BOT

امكان سـنـجي/ فعاليت‌هاي طراحي و مهنـدسي پـايه و تـفصـيلي/ مديريت اجراي پروژه  / ساخت و تأمين اسكلت فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي /  طراحي و اجراي سـيسـتم هاي اتـومـاســيـون صـنـعـتـي/  نـصـب و اجــرا / بـهــره‌بــرداري/ بــازرسـي،كـنتـرل كــيــفـي و نــظـارت  /    آمــوزش   

 

گـواهــینــامـه هــا و عــضــویت هــا:   

گواهینامه صنایع فلزی (نـورد، ریخـته گری، ذوب) رتبه درجه1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پروانه خدمات مهندسی (صنایع ماشین سازی و تجهیزات)  وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهینامه مدیریت کیفیت (RWTUV  ( iso 9001 - 2008 

گواهینامه مدیریت کیفیت (RWTUV  ( iso 9001 - 2008 

گواهینامه مدیریت کیفیت (RWTUV  ( iso 9001 - 2008 

گواهینامه مدیریت کیفیت (RWTUV  ( iso 9001 - 2008 

گواهینامه نظام مهندسی معدن ( اکتشاف، تجهیز، استخراج، بهره برداری) سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

عضویت در انجمن مهندسین برق و الکترونیک

عضویت در انجمن خدمات مهندسی اصفهان

عضویت در انجمن سازندگان نفت و گاز

عضویت در انجمن اتاق بازرگانی ایران

عضویت در انجمن مدیریت ایران

عضویت در انجمن مهندسی ارزش

 

اهــم پـــروژه هــا:   

 

پروژه های فــولادی :

ذوب آهن اصفهان :  طـرح ســبــا  /   طــرح قــائم  /  کوره بلند شماره 3، آگلومراسیون / کک سازی شماره 3  /  نسوز چینی/  تاسیسات جانبی طرح توازن(طراحی، ساخت و تامین سازه های فلزی و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی) 

فولاد خراسان (طراحی، ساخت و تامین سازه های فلزی و بخشی از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی)

ذوب آهن همدان (مهندسی، ساخت وتامین EP )

فولاد میـبد :کوره بلند (سرمایه گذاری،طراحی، مهندسی،  اجرا  عملیات سیویل، ساخت و تامین سازه های فلزی، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، نصب و راه اندازی  EPCF)

مجتمع فولاد زرند : (طراحی، مهندسی،  اجرا عملیات سیویل، ساخت و تامین سازه های فلزی، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، نصب و راه اندازی  EPCF)

 

پروژه های سیمانی :

طرح توسعه سیمان غرب کرمانشاه : (طراحی،ساخت و نصب سازه ها و تجهیزات)              

طرح توسعه سیمان ساوه : (ساخت، نصب، مونتاژ سازه های فلزی و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی)

سیمان فیروزکوه :  (ساخت ونصب بخشی ازتجهیزات مکانیکی و الکتریکی)

سیمان اردستان :

 

پروژه های نفتی و نیروگاهی :

پالایشگاه کرمانشاه : (مهندسی، تامین، ساخت و نصب سازه ها و تجهیزات مکانیکی و برج خنک کننده)           

نیروگاه مرکزی پارس جنوبی :  (ساخت اسکلت و سازه های فلزی)         

پتروشیمی عسلویه :  (ساخت اسکلت و سازه های فلزی)           

آدرس ، وب سایت، تلفن، پست الکترونیک :

اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خيابان توحيد ،شماره 49

تلفن :  36281020-29  (031)

فکس : 36245568  (031)

کد پستی: 8173939581

صندوق پستی : 763-81465

وب سایت :  www.ghaemreza.com

پست الکترونیک : info@ ghaemreza.com