خدمات مونتاژ تابلوهای main drive نورد گرم فولاد مبارکه

خدمات مونتاژ تابلوهای main drive  نورد گرم فولاد مبارکه

خدمات مونتاژ تابلوهای main drive نورد گرم فولاد مبارکه

کارفرما:  فولاد مبارکه


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

نام کارفرمای طرف قرارداد:

شرکت ایریسا

نام کارفرمای اصلی :

فولاد مبارکه

مشاور پروژه :

ایریسا

محل نصب تابلوها :

نورد گرم فولاد مبارکه

تعداد تابلوها :

176

تعداد باکسها  :

0

مدت قرارداد  :

4 ماهه

وضعیت قرارداد :

در حال اجرا

کارفرما:  فولاد مبارکه

پروژه های مرتبط