برگزاری مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا

برگزاری مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا

مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا در تاریخ 98/08/25  با حضور آقایان دکتر غریب پور، مهندس مسعود ابکاء، دکتر سبحانی، مهندس یزدی زاده ، حجت الاسلام و المسلمین ملکیان و مهندس سیف الهی از اعضاء هیئت امناء و با حضور مدیریت عامل شرکت پرشیا فلز آقای مهندس محمد ابکاء و معاونین شرکت و حسابرس و بازرسی شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید آقای دکتر غریب پور به عنوان رئیس مجمع و آقایان  مهندس مسعود ابکاء و مهندس سیف الهی بعنوان ناظر و آقای مهندس محمد ابکاء بعنوان منشی انتخاب گردیدند.سپس حسابرس و بازرس محترم گزارش های خود را ارائه نمودند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مربوطه اخذ گردید.

در ادامه آقای مهندس ابکاء گزارشی از فعالیتهای مدیریتی شرکت در سال 97 در چهار منظر مالی، رشد و یادگیری، مشتری و فرآیندهای داخلی تقدیم مجمع کردند.

مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا در تاریخ 25/08/98   با حضور آقایان دکتر غریب پور، مهندس مسعود ابکاء، دکتر سبحانی، مهندس یزدی زاده ، حجت الاسلام و المسلمین ملکیان و مهندس سیف الهی از اعضاء هیئت امناء و با حضور مدیریت عامل شرکت پرشیا فلز آقای مهندس محمد ابکاء و معاونین شرکت و حسابرس و بازرسی شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید آقای دکتر غریب پور به عنوان رئیس مجمع و آقایان  مهندس مسعود ابکاء و مهندس سیف الهی بعنوان ناظر و آقای مهندس محمد ابکاء بعنوان منشی انتخاب گردیدند.سپس حسابرس و بازرس محترم گزارش های خود را ارائه نمودند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مربوطه اخذ گردید.

در ادامه آقای مهندس ابکاء گزارشی از فعالیتهای مدیریتی شرکت در سال 97 در چهار منظر مالی، رشد و یادگیری، مشتری و فرآیندهای داخلی تقدیم مجمع کردند.

 


تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۹/۴