برگزاری بیست و سومین جلسه شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز

برگزاری بیست و سومین  جلسه شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز

بیست و سومین  جلسه شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز به ریاست جناب آقای مهندس محمد ابکاء مدیریت محترم عامل شرکت و با حضور معاونین شرکت و مدیران عامل مجموعه و معاونین شرکتها برگزار گردید. در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید مدیران عامل گزارش های عملکرد شرکت های خود را  به جلسه ارائه داده و این فعالیتها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۹/۴