بازدید مدیریت محترم عامل هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا، جناب آقای مهندس ابکاء و هیئت محترم همراه از شرکت ساتها

بازدید مدیریت محترم عامل هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا، جناب آقای مهندس ابکاء و هیئت محترم همراه از شرکت ساتها

به گزارش روابط عمومی شرکت ساتها، مهندس ابکاء مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به اتفاق هیئت محترم همراه از واحدهای ستادی و تولیدی این شرکت بازدید کردند.

در این بازدید از نزدیک بر شرایط کاری کارکنان و تجهیزات در اختیار ایشان نظارت داشته و ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های کارکنان در مسیر پیشرفت شرکت ساتها، در گفتگویی صمیمانه بر همدلی کارکنان برای ارایه خدمات با کیفیت تاکید کردند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا گفت، کارکنان و تجهیزات این شرکت توانمندی های بسیار بالایی دارند، لذا مجموعه مدیران شرکت باید همواره در جهت پیشرفت شرکت ساتها همچون گذشته پویا باشند.

 

مدیر عامل و هیئت همراه از بخش های مختلف کارخانه: واحدهای اداری، مالی، مهندسی، خرید، فروش،  سالن تولید سینی کابل، سالن تولید تابلو برق، سالن تولید باسداکت، بخش رنگ، برشکاری، کنترل کیفی و سایر بخش ها بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساتها، مهندس ابکاء مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به اتفاق هیئت محترم همراه از واحدهای ستادی و تولیدی این شرکت بازدید کردند.

در این بازدید از نزدیک بر شرایط کاری کارکنان و تجهیزات در اختیار ایشان نظارت داشته و ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های کارکنان در مسیر پیشرفت شرکت ساتها، در گفتگویی صمیمانه بر همدلی کارکنان برای ارایه خدمات با کیفیت تاکید کردند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا گفت، کارکنان و تجهیزات این شرکت توانمندی های بسیار بالایی دارند، لذا مجموعه مدیران شرکت باید همواره در جهت پیشرفت شرکت ساتها همچون گذشته پویا باشند.

 

مدیر عامل و هیئت همراه از بخش های مختلف کارخانه: واحدهای اداری، مالی، مهندسی، خرید، فروش،  سالن تولید سینی کابل، سالن تولید تابلو برق، سالن تولید باسداکت، بخش رنگ، برشکاری، کنترل کیفی و سایر بخش ها بازدید بعمل آوردند.

 

 

 


تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۲/۳۰