بازدید مدیریت عامل شرکت پرشیا فلز از خط تولید شرکت متک 

بازدید مدیریت عامل شرکت پرشیا فلز از خط تولید شرکت متک 

مدیریت عامل شرکت پرشیا فلز بهمراه معاونین هلدینگ و مدیران عامل شرکت ها در تاریخ 1398/11/12 از خط تولید شرکت متک بازدید کردند. شایان ذکر است شرکت متک هم اکنون به ظرفیت 600 تن تولید تجهیزات فلزی در حال فعالیت می باشد.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳