انتصاب آقای مهندس مسعود بقالپور به عنوان مدیر عامل مجتمع صنایع قائم رضا

انتصاب آقای مهندس مسعود بقالپور به عنوان مدیر عامل مجتمع صنایع قائم رضا

طی مراسمی که روز  چهارشنبه   مورخ 1399/02/03 در محل سالن اجتماعات شرکت مجتمع صنایع قائم رضا برگزار گردید  وآقای مهندس مسعود بقال پور   به سمت مدیر عامل محترم این شرکت  معرفی گردیدند. این جلسه، که با حضور آقای مهندس محمد ابکاء و همچنین مدیران عامل شرکتهای مجموعه و با رعایت فاصله اجتماعی و موازین بهداشتی  برگزار گردید .

همچنین در این مراسم ازآقای مهندس محمد رضا کسایی در دوران مدیریت مجتمع صنایع قائم رضا تقدیر و تشکر به عمل آمد .


 


تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۲/۲۲