انتخاب مهندس محمدرضا کسائی به سمت مدیریت محترم عامل شرکت

انتخاب مهندس محمدرضا کسائی به سمت مدیریت محترم عامل شرکت

در مراسمی که روز شنبه مورخ 98/05/14 در محل سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید مهندس محمد رضا کسائی به سمت مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع قائم رضا معرفی گردیدند. در این جلسه مهندس محمد ابکاء ضمن برشمردن ویژگیهای شاخص ایشان و تبیین اهداف آتی شرکت برای ایشان آروزی توفیق و موفقیت را نمودند،  ایشان ضمن تقدیر و تشکر از مهندس مجلسی و همچنین مهندس سیروس موتمن در مدت تصدی مدیرت شرکت، همگان را به همکاری و تلاش روز افزون جهت نیل به اهداف عالیه شرکت رهنمون نمودند.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۶/۱۲